Thuyết Minh Tự Động bưu điện thành phố

Lời giới thiệu qua giọng các MC Thùy Dương và Lê Bình

Une œuvre signée Eiffel, l'architecte de la tour Eiffel de Paris
Une œuvre signée Eiffel, l’architecte de la tour Eiffel de Paris

Kiến trúc sư lừng danh của tháp Eiffel tại Paris

La charpente métallique signée Gustave Eiffe

Người viết THUÊ lâu đời nhất

saigon-central-post-public-writer

Họa đồ tại bưu điện thành phố

Indochine. Carte des lignes télégraphiques

bdtp-img-7-Saigon_et_ses_environs_(1892),_Saigon_Central_Post_Office

Dành lại độc lập cho Việt Nam

Khắc tên các khoa học gia tại các công trình Saigon và Paris

saigon-post-office-eiffel-engraved-namesSaigon Central Post Office and Gustave Eiffel


Tiếp tục Tham quan Nhà Thờ Đức Bà

Une cathédrale roman revisitée vers le gothique


Quý vị đã cảm thấy đói chưa à ? Saigon City Guide xin giới thiệu một nhà hàng Việt-Thái ngon nhất tại Sàigòn, đó là nhà hàng Tuk Tuk, 17/11 Lê Thánh Tôn. Tuyệt vời !

food-referer-tuk-tuk-thai-bistro